Αξιολόγηση εργασιών - Μη αποδοχή

Για τις εργασίες που γίνονται αποδεκτές, καθορίζεται ο τρόπος παρουσίασής τους (προφορική/αναρτημένη ανακοίνωση) και κατόπιν ταξινομούνται σε θεματικές ενότητες από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Λαμβάνονται υπόψη η πρωτοτυπία των εργασιών αλλά και η τήρηση των σχετικών οδηγιών.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής μιας εργασίας, αν:

  • δεν πληροί τους όρους
  • οι συγγραφείς δε συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις
  • υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο papers27esfie@gmail.com.

Top