Φορέας διοργάνωσης - Παράρτημα Ιωαννίνων

Το Παράρτημα Ιωαννίνων της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ), είναι ένα από τα 7 παραρτήματα που αποτελούν την Εταιρεία.

Κάθε χρόνο οργανώνει εκδηλώσεις και δράσεις επιστημονικού και κοινωνικού σκοπού , με στόχο αφενός την ευαισθητοποίηση των φοιτητών για ενασχόλησή τους με αντικείμενα επιστημονικού περιεχομένου και αφετέρου την περαιτέρω κατάρτιση τους γύρω από γενικά θέματα ιατρικού ενδιαφέροντος.

Στόχο και διαρκή φροντίδα της ΕΕΦΙΕ Ιωαννίνων αποτελούν οι φοιτητές Ιατρικής – ειδικότερα αυτών που φοιτούν στην μαγευτική πόλη των Ιωαννίνων. Μέλημά μας είναι μέσα από τις δράσεις μας να παρακινήσουμε τη μερίδα του λέοντος των σπουδαστών μας να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντά τους και να ασχοληθούν με αυτά, οικοδομώντας έτσι τις θεμέλιες βάσεις για μια πλήρως λειτουργική, δημιουργική συνέχεια για το Παράρτημα.

Οι δράσεις μας

Στο πλαίσιο της δράσης του Παραρτήματος Ιωαννίνων πραγματοποιείται μία σειρά από Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ενημερωτικές Ημερίδες και Εθελοντικές Δράσεις, με γνώμονα τις ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος, τα επίκαιρα γεγονότα που αφορούν την κοινωνία αλλά και τον εθελοντισμό.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Στόχος είναι η πρακτική εξάσκηση, η απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων των φοιτητών Ιατρικής, αλλά και η αύξηση των ιατρικών εμπειριών τους, ώστε να είναι προετοιμασμένοι όσο το δυνατόν καλύτερα για τη μετέπειτα επαγγελματική πορεία τους.

Ενημερωτικές Ημερίδες

Οι ημερίδες συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινότητας για τα φλέγοντα ιατροκοινωνικά θέματα, όπως η μεταμόσχευση οργάνων, η δωρεά μυελού των οστών, τα ιατρικά taboo, η ψυχική και σεξουαλική υγεία αλλά και στην κατάρτιση των φοιτητών Ιατρικής πάνω σε μείζονα ιατρικά θέματα, όπως οι νέες μορφές διάγνωσης και θεραπείας.

Εθελοντικές Δράσεις

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους διοργανώνονται εθελοντικές αιμοδοσίες, δράσεις για δωρεά μυελού των οστών καθώς και street actions για την ενημέρωση της κοινότητας πάνω σε μείζονα θέματα της επικαιρότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη Ιστοσελίδα του Παραρτήματος μας εδώ.

Top