Γενικές πληροφορίες

 
16, 17 και 18 Απριλίου 202116, 17 και 18 Απριλίου 2021

Ενότητες:
  1. Στρογγυλές Τράπεζες Φοιτητών
  2. Προφορικές Ελεύθερες Ανακοινώσεις
  3. Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ελεύθερες Ανακοινώσεις (e-posters)
  4. 15ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών
  5. Πρακτικά και Θεωρητικά Workshops
  6. Live Surgeries
  7. 25η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης
  8. Τελετή Έναρξης
  9. Τελετή Λήξης

Επίσημες Γλώσσες

Επίσημες γλώσσες του συνεδρίου ορίζονται η ελληνική και η αγγλική γλώσσα.

Μοριοδότηση

Χορήγηση μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Σύμφωνα με την διάταξη του ΕΟΦ (81867/19-11- 2012), πιστοποιητικό παρακολούθησης δικαιούνται όλοι οι συμμετέχοντες εφόσον έχουν παρακολουθήσει το 60% των συνολικών ωρών του συνεδρίου.

Top