Στρογγυλές Τράπεζες

Η Στρογγυλή Τράπεζα είναι μια μακροσκελής παρουσίαση ενός θέματος, χωρισμένου σε υποκατηγορίες.

Οι Στρογγυλές Τράπεζες στο 27ο ΕΣΦΙΕ αποτελούνται από φοιτητές, που θα παρουσιάσουν ένα ενδιαφέρον θέμα με τη βοήθεια ενός Επιβλέποντα Καθηγητή! Καθεμία διαρκεί 1 ώρα και 15 λεπτά, συμπεριλαμβανομένων και των ερωτήσεων. Συνεπώς, κάθε φοιτητής έχει 12 λεπτά για τη δική του παρουσίαση & στη συνέχεια 3 λεπτά για συζήτηση. Η τήρηση του χρόνου αυτού είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή τoυ συνεδρίου.

  • Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα μέλη της ΕΕΦΙΕ και οι επιβλέποντες καθηγητές μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής σχολής ή άλλου τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας.
  • Η επιλογή των συμμετεχόντων αποτελεί μέριμνα του κάθε Παραρτήματος ξεχωριστά. Για απορίες σχετικά με τη διαδικασία & τα κριτήρια επιλογής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική σας Επιτροπή!
Συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα

Στο Εγχειρίδιο Προετοιμασίας για τις Στρογγυλές Τράπεζες του 27ου ΕΣΦΙΕ, θα βρείτε έναν πλήρη οδηγό με τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν, αλλά και συμβουλές για την προετοιμασία και την παρουσίαση της εργασίας σας. Ελπίζουμε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για εσάς.

Θα πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες να μελετήσουν προσεκτικά τους Όρους & Προϋποθέσεις που αναγράφονται στο Εγχειρίδιο, και να ενημερώσουν για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση πριν την υποβολή των στοιχείων της Στρογγυλής Τράπεζας και εντός της προθεσμίας.

Για την άμεση επικοινωνία σας με την Οργανωτική Επιτροπή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση programme27esfie@gmail.com.

Top