Το συνέδριο

Το Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΣΦΙΕ) διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το 1994 και κάθε χρόνο φιλοξενείται σε διαφορετικό παράρτημα.

Αποτελεί διοργάνωση ορόσημο της ΕΕΦΙΕ και παρέχει τη δυνατότητα σε χιλιάδες φοιτητές επιστημών υγείας να εξοικειωθούν και να προωθηθούν στο επιστημονικό και ερευνητικό στερέωμα. Στα πλαίσια του συνεδρίου δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν επιστημονικό και ερευνητικό έργο, να εξοικειωθούν με την παρουσίαση επιστημονικών εργασιών, μέσα από τη συμμετοχή τους σε στρογγυλές τράπεζες και την εκπόνηση ελεύθερων ανακοινώσεων που συνάδουν με τα ενδιαφέροντά τους. Παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πρακτικά workshop και να έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους καθηγητές αλλά και να γνωρίσουν συμφοιτητές τους από όλη την Ελλάδα.

Το ΕΣΦΙΕ κατατάσσεται ανάμεσα στα πλέον διαχρονικά συνέδρια της χώρας, ενώ παράλληλα το έχουν τιμήσει με την παρουσία τους παγκοσμίου φήμης επιστήμονες, εμπνέοντας τους νέους φοιτητές, βάζοντας τις βάσεις για τη γέννηση των μελλοντικών επιστημόνων.

Top