Χορηγοί
Υποστηρικτές


Κατεβάστε το Έντυπο Χορηγικών Δραστηριοτήτων

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο MYRTALY CONGRESS IKE
μέσω email: info@myrtalycongress.gr.

Top